Sunday, October 12, 2008

Nattvandring runt Börringesjön

Att vandra runt Börringesjön nattetid är ganska jobbigt, utmanande, spännande, besvärligt, blött och kallt, men kul.

No comments:

Post a Comment