Sunday, May 17, 2009

Klätterkurs - toppankare, Kullen

Niklas och jag gick en kurs i hur man sätter toppankare.






No comments:

Post a Comment