Friday, December 11, 2009

Altrans julfest

Altrankonsulterna är snälla, dom. De bjöd oss på julfest med Guitar Hero och Fussball.


No comments:

Post a Comment