Thursday, December 31, 2015

Idre

Nyåret 2015-2016 firades i Johan och Malins stuga i Idre. Ganska lite snö i Idrefjällen, men när vi hittade Fjätervålen blev det riktigt bra.


No comments:

Post a Comment