Saturday, July 16, 2016

Pottsorksträff

Att träffa de gamla hederliga pottsorkarna är alltid trevligt. Denna gång i Skåne.

No comments:

Post a Comment