Sunday, July 6, 2008


Framme! Här är det helt fantastiskt! Avverkade första dagsetappen 18km en dag för tidigt.

No comments: