Monday, July 7, 2008


Om man går iland vid högvatten blir det långt att bära om man ska ut i lågvatten

No comments: